Aktuality

Zaregistrovali jsme váš zájem o podporu v programu Nová zelená úsporám Light

Naše Místní akční skupina v současné době neposkytuje poradenství a administraci programu Nová zelená úsporám Light. Tyto služby budeme poskytovat po oficiálním pověření Státním fondem životního prostředí. Děkujeme za pochopení. Nicméně Vaši žádost v tuto chvíli evidujeme, kontakt na...

Valná hromada se uskuteční 15. prosince 2022

Konečně se po dvou letech distančního jednání setkáme osobně všichni partneři MAS Nad Prahou na výroční Valné hromadě MAS Nad Prahou, která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 17 hodin v ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322. Bližší informace naleznete na Valná hromada. Těšíme se na setkání...

Letní kempy zrušeny

Letní kempy MAS Nad Prahou 2022 jsou pro malý zájem zrušeny. Přihlášeným se omlouváme a děkujeme za pochopení.

MAS plánuje vyhlášení 6. výzvy Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina (MAS) Nad Prahou plánuje 14. 3. 2022 vyhlásit 6. Výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu je 11. 5. 2022. Znění Výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS. Podmínky pro získání dotace v jednotlivých...

Fond cykloturistiky pro rok 2022 otevřen

MAS Nad Prahou vyhlašuje ke dni 1. 1. 2022 výzvu pro rok 2022 na podporu akcí v oblasti cykloturistiky. Cílem výzvy je podpora akcí, které přímo přispívají k rozvoji cykloturistiky v obcích MAS Nad Prahou. Může se jednat o pořádání jednorázových sportovních nebo společenských akcí,...

Zveřejněn zápis z Valné hromady 2021

S výsledky hlasování o návrzích vzešlých z jednání Valné hromady MAS Nad Prahou, která se uskutečnila distančně v prosinci loňského roku, se můžete seznámit ve zveřejněném protokolu zde.  

Nové prostory MAS v Líbeznicích

V tomto týdnu se rekonstrukce nových prostor ujala odborná firma. Do měsíce by mělo být hotovo, na jaře vám představíme nabídku nových služeb. Velký dík patří obci Obec Líbeznice za pomoc a trvalou...

Pomáháme vzniku nové základní školy

Dnes jsme zahájili dlouhodobou smluvní spolupráci se Svazkem obcí Pod Beckovem na přípravách vzniku nových základních škol v Bašti a v...

MAS píše ombudsmanovi

Zdůvodnění chyb v žádostech o dotace z Programu MMR ČR nás přimělo k napsání veřejnému ochránci práv ČR. Obce Program Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ dlouhodobě kritizují pro především neprůhlednost hodnocení žádostí, k tomu se v loňském roce přidala...

PF 2022

Přejeme všem občanům regionu Nad Prahou úspěšný nový rok. Mějte po celý rok zdraví, lásku svých nejbližších, pohodu, radost, optimismus. Ať všechna vaše přání, sny a touhy dostanou...