Aktuality

MAS Nad Prahou má svou kancelář

MAS Nad Prahou začala své služby poskytovat v nové kanceláři, kterou naleznete v Líbeznicích, v Mělnické ulici č. 275. Zatím nejsou stanoveny úřední dny a hodiny, návštěvu je možné domluvit telefonicky nebo mailem (viz...

Podáno pět žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje

MAS Nad Prahou dnes podala pět žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje na financování mapy cyklotras regionu, společenské akce Setkání sousedů Nad Prahou, vybudování veřejného osvětlení a výsadbu stromořadí podél cyklostezek a chodníků propojujících Bašť, Líbeznice a Měšice, publikaci Adresář...

Na Valné hromadě představen Grafický manuál

jehož autorem, stejně jako značky MAS Nad Prahou a jednotného vizuálního stylu, je student ateliéru Grafického designu a Vizuální komunikace UMPRUM, pan Marek Šilpoch.

Známe vítěznou nabídku na zajištění Setkání sousedů Nad Prahou

Výběrová komise na svém zasedání dne 18. listopadu 2013 vybírala ze tří předložených nabídek na Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou. Na prvním místě se umístila společná nabídka občanských sdružení Stonožka z...

Je znám termín Valné hromady MAS Nad Prahou

která se uskuteční 27. listopadu 2013 od 18 hodin v Centru volného času v Měšicích. Program obdrží partneři MAS Nad Prahou společně s pozvánkou nejpozději 14 dní před...

Vyhlášena Výzva k podávání nabídek na službu

Monitorovací a programový výbor MAS Nad Prahou schválil dne 21. 10. 2013 Výzvu k podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na službu "Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou". Text výzvy a zadávací...

Další prezentace MAS

proběhla v Bašti v rámci oslav Dne dětí 25. května 2013. Již při první prezentační akci vyhnal účastníky déšť, ani napodruhé počasí nepřálo. Malí cyklisté, jejichž závod se uskutečnil v rámci oslav, obdrželi drobné propagační předměty MAS Nad Prahou, konkrétně bezpečnostní světlo na...

MAS obdržela dotaci na "rozjezd"

Státní zemědělský intervenční fond dne 17.05.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. MAS Nad Prahou bude poskytnuta dotace ve výši 496 280...

Síť cyklotras na území MAS

byla předána Krajskému úřadu Středočeského kraje v rámci aktualizace koncepčního dokumentu pro rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky pro období 2013 -2020. Mapa sítě byla vytvořena a schválena Shromážděním starostů MAS Nad Prahou dne 6. května 2013.