Orgány

                                                                

V této sekci naleznete informace o jednotlivých orgánech, jejich fungování, seznamy členů orgánů a zápisy z jednání.

Správní rada

Ředitel

Dozorčí rada

Shromáždění starostů

Místní akční skupina

 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí