Programový výbor

 

2018

Jednací řád (schválený 11. 4. 2018)
 
Jednání PV 11. 4. 2018 - zápis
 
 
2017
 
Jednání PV 14. 11. 2017 - zápis
 
 
2016
 
 
2015
 

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 25. 11. 2015 zvolila do Programového výboru za odstupujícího partnera M-Machoo s.r.o., zastoupeného Terezií Hejnicovou partnera Stonožka Líbeznice o.s., zastoupeného Miriam Kupkovou.

Předsedou Programového výboru je Mateřská škola Líbeznice, zastoupená Bc. Martinou Podlipnou, DiS.

Valná hromada 25. 11. 2014 zřídila Programový výbor, 9-ti členný rozhodovací orgán Místní akční skupiny a zvolila jeho členy:
 

Název partnera

Datum narození

Zástupce partnera

Sektor

Zájmová skupina

Rybářský spolek Bášť 

64934136

 

Jara Georg Meger

Neziskový

Hasiči, rybáři a zemědělci

FOKUS Praha, o.s.

45701822

 

Jiří Novák 

Neziskový

Kultura a sociální oblast

Město Odolena Voda

00240559

 

Hana Plecitá

Veřejný

Místní samospráva a DSO

Golf Club Zlonín o. s.

22834982

 

Ondřej Vrabec

Neziskový

Sport a tělovýchova

Sportovní klub Čakovičky

62930699

 

Eva Fričová

Neziskový

Sport a tělovýchova

Vladimír Palák 

 

29.8.1955

Vladimír Palák 

Soukromý

Stavebnictví a zahradnictví

Jasmína Pekařová

 

6.7.1980

Jasmína Pekařová

Soukromý

Školství

Mateřská škola Líbeznice, okres Praha - východ

75030438

 

Martina Podlipná

Veřejný

Školství

Stonožka Líbeznice o.s.

22854266

 

Miriam

Kupková

Neziskový

Volnočasové aktivity

 1. Programový výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny.
 2. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 3. Programový výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
 4. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
 5. Programový výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 6. Programový výbor:
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera Místní akční skupiny,
 • schvaluje rozpočet Místní akční skupiny,
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 • svolává Valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně,
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.

(ze Statutu společnosti MAS Nad Prahou z 4. 11. 2015)

 

2014

Hlasování MPV ve dnech 7. - 10. 4. 2014 (protokol)


2013

Valná hromada 27. 11. 2013 rozhodla, že nadále bude Monitorovací a programový výbor pracovat ve 13ti členném složení. Valná hromada odvolala Zuzanu Černou, Mgr. Ivetu Dalajkovou Chmielovou, Mgr. Jana Havlíčka, Ing. Josefa Chalupu, Martinu Kvasničkovou, Mgr. Šárku Medovou, Bc. Zdeňka Nováka, Mgr. Ivanu Pekárkovou, Ing. Jana Pekaře, Šárku Šilhánovou a Mgr. Hanu Závorkovou. Valná hromada zvolila nové členy Jasmínu Pekařovou, pana Jaru George Megera, Ing. Ondřeje Vrabce a Jiřího Nováka. MPV pracoval do 25. 11. 2014 ve složení:

 • Červínová Ludmila, Ing., Obec Přezletice
 • Fričová Eva, Sportovní klub Čakovičky
 • Krejcar Miloš, Ing., Zámek Zdiby s. r. o.
 • Melichar Jiří, Obec Nová Ves
 • Meger Jara Georg, Kynologie Bašť
 • Novák Jiří, FOKUS Praha
 • Palák Vladimír, JUDr., občan Vodochody
 • Pekařová Jasmína, občan Mratín
 • Podlipná Martina, MŠ Líbeznice
 • Veselý Zdeněk, Obec Sedlec
 • Vrabec Ondřej, Ing., Golf Club Zlonín
 • Výborová Dita, Ing., Město Odolena Voda
 • Žihla Václav, Obec Bašť

Hlasování MPV ve dnech 18. - 21. 10. 2013 (protokol)

Zasedání MPV 16. 10. 2013 (zápis)
Jednací řád MPV (schválený 16. 10. 2013) 

Hlasování MPV ve dnech 3. - 6. 10. 2013 (protokol)

Zasedání MPV 16. 9. 2013 (zápis)

Valná hromada 21. 3. 2013 zvolila 20ti členný Monitoravací a programový výbor. MPV pracoval do 27. 11. 2013 ve složení:

 • Černá Zuzana, MŠ Bašť
 • Červínová Ludmila, Ing., Obec Přezletice
 • Fričová Eva, Sportovní klub Čakovičky
 • Havlíček Jan, Mgr., občan
 • Chalupa Josef, Město Kostelec nad Labem
 • Chmielová Dalajková Iveta, Obec Hovorčovice
 • Krejcar Miloš, Ing., Zámek Zdiby s. r. o.
 • Kvasničková Martina, MŠ Mratín
 • Medová Šárka, MŠ Předboj
 • Melichar Jiří, Obec Nová Ves
 • Novák Zdeněk, Agentura pro Mratín
 • Palák Vladimír, JUDr., Obec Vodochody
 • Pekárková Ivana, Mgr., Základní škola a Základní umělecká škola
 • Pekař Jan, Ing., občan
 • Podlipná Martina, MŠ Líbeznice
 • Šilhanová Šárka, MŠ Nová Ves
 • Veselý Zdeněk, Obec Sedlec
 • Výborová Dita, Ing., Město Odolena Voda
 • Závorková Hana, Mgr., Oblastní muzeum Praha východ
 • Žihla Václav, Obec Bašť