Ředitel

  1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
  2. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.
  3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

(z Rozhodnutí zakladatelů o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnoti MAS Nad Prahou z 24. 11. 2014)

 

Ředitelem společnosti je Ing. Iva Cucová, MBA.