Výběrová komise

2021 - 2022
Valná hromada v hlasování per rollam ve dnech 20. - 23. prosince 2021 zvolila nového člena Výběrové komise Atletika Líbeznice za partnera Dobrovolní hasiči Čakovičky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů, který ukončil partnerství a potvrdila složení Výběrové komise, která pracuje v následujícím složení:
 
Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Atletika Líbeznice 07761015   Ing. Lenka Zatylnyjová Soukromý Sport
Roman Ehrenberger   6.1.1966 Roman Ehrenberger Soukromý Kulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice 00237108   Lenka Mrzílková Veřejný Veřejná správa
Obec Líbeznice 00240427   František Závorka Veřejný Veřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž  43754953   Kateřina Kolářová Soukromý Sport
FOKUS Praha 45701822   Jiří Novák Soukromý Sociální oblast
YARD RESORT 22906321   Jindřich Malý Soukromý Volnočasové aktivity
 
 

2020 - 2021
Valná hromada MAS Nad Prahou hlasováním per rollam ve dnech 14. - 17. 12. 2020 prodloužila mandát členů Výběrové komise do 7. 12. 2021. Výběrová komise pracuje v následujícím složení:

Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Dobrovolní hasiči Čakovičky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů 22875191   Zbyšek Pavlík Soukromý Kulturní, spolková a zájmová činnost
Roman Ehrenberger   6.1.1966 Roman Ehrenberger Soukromý Kulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice 00237108   Lenka Mrzílková Veřejný Veřejná správa
Obec Líbeznice 00240427   František Závorka Veřejný Veřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž  43754953   Kateřina Kolářová Soukromý Sport
FOKUS Praha 45701822   Jiří Novák Soukromý Sociální oblast
YARD RESORT 22906321   Jindřich Malý Soukromý Volnočasové aktivity

 

2019 - 2020

Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 usnesením č. 1.b/009/VH ii) zvolila nového člena Výběrové komise FOKUS Praha za HOSPIC TEMPUS, který rezignoval.
 
Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 usnesením č. 1.b/009/VH iii) prodloužila mandát členů Výběrové komise do 11. 12. 2020.
 
Valná hromada MAS Nad Prahou dne 11. 12. 2019 usnesením č. 1.b/009/VH iv) potvrdila složení Výběrové komise. Výběrová komise pracuje od 12. 12. 2019 v následujícím složení:
 
Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Dobrovolní hasiči Čakovičky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů 22875191   Zbyšek Pavlík Soukromý Kulturní, spolková a zájmová činnost
Roman Ehrenberger   6.1.1966 Roman Ehrenberger Soukromý Kulturní, spolková a zájmová činnosti
Město Neratovice 00237108   Lenka Mrzílková Veřejný Veřejná správa
Obec Líbeznice 00240427   František Závorka Veřejný Veřejná správa
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž  43754953   Kateřina Kolářová Soukromý Sport
FOKUS Praha 45701822   Jiří Novák Soukromý Sociální oblast
YARD RESORT 22906321   Jindřich Malý Soukromý Volnočasové aktivity
 
Valná hromada MAS Nad Prahou dne 22. 7. 2019 usnesením č. 3/008/VH i) prodloužila mandát členů výběrové komise do 21. 7. 2020.  Zápis z jednání Valné hromady je k dispozici zde
 
 
 
 
 

2018

 
Valná hromada dne 31. 7. 2018 usnesením č. 1/007/VH iii) prodloužila mandát členů výběrové komise do 29. 7. 2019.
 

2017

 
Valná hromada dne 30. 11. 2017 zvolila členy výběrové komise.


Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Dobrovolní hasiči Čakovičky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů 22875191   Zbyšek Pavlík Neziskový Hasiči, rybáři a zemědělci
Roman Ehrenberger   6.1.1966 Roman Ehrenberger Soukromý Kultura a sociální oblast
Město Neratovice 00237108   Lenka Mrzílková Veřejný Místní samospráva a DSO
Obec Líbeznice 00240427   František Závorka Veřejný Místní samospráva a DSO
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž  43754953   Kateřina Kolářová Neziskový Sport a tělovýchova
HOSPIC TEMPUS 05894271   Věra Petráčková Neziskový Kultura a sociální oblast
YARD RESORT 22906321   Jindřich Malý Neziskový Volnočasové aktivity
 
Valná hromada dne 25. 11. 2015 zvolila opětovně členy výběrové komise. Komise pracuje ve stejném složení, jako v uplynulém období.
Dobrovolní hasiči Čakovičky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů
Roman Ehrenberger
Město Neratovice
Obec Líbeznice
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž
MŠ Čakovičky
YARD RESORT 

Předsedou Výběrové komise je Město Neratovice, zastoupené Ing. Lenkou Mrzílkovou.

Valná hromada dne 25. 11. 2014 zvolila členy výběrové komise, která je výběrovým orgánem Místní akční skupiny a pracuje v sedmičlenném složení.

 1. Výběrová komise je výběrovým orgánem Místní akční skupiny.
 2. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území Místní akční skupiny prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 3. Dobu mandátu členů Výběrové komise určuje Valná hromada na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné.
 4. Výběrová komise je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
 5. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.
 6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí její zasedání.
 7. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

(ze Statutu společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. z  4. 11. 2015)

Valná hromada dne 27. 11. 2013 odvolala členy Výběrové komise Věru Richtermocovou, Zdeňka Nováka, Bc. Martinu Podlipnou, Bc. Ondřeje Bačinu, Ing. Petra Lohnického, Evu Fričovou a Ing. Miloše Krejcara a zvolila nové členy Výběrové komise Ing. Lenku Mrzílkovou, starostku města Neratovice, Ing. Janu Motyčkovou, starostku obce Postřižín, Ing. Daniela Klímu, jednatele společnosti UrbioSisto, Ing. Romana Ehrenbegera, občana, Ing. Kateřinu Kolářovou z TJ Sokol Veltěž, Ing. Jindřicha Malého z YARD RESORT a Doc. Zbyška Pavlíka ze SDH Čakovičky. Komise do 25. 11. 2014 pracovala ve složení:

 • Mgr. František Závorka (za veřejný sektor)
 • Ing. Lenka Mrzílková (za veřejný sektor)
 • Ing. Jana Motyčková (za veřejný sektor)
 • Lenka Rejšková (za veřejný sektor)
 • Ing. Jindřich Malý (za soukromý sektor)
 • Ing. Daniel Klíma (za soukromý sektor)
 • Ing. Roman Ehrenberger (za soukromý sektor)
 • Ing. Kateřina Kolářová (za soukromý sektor)
 • Doc. Zbyšek Pavlík (za soukromý sektor)
   

Zasedání 18. 11. 2013 (zápis)

Interní směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu 
 

Jednací řád Výběrové komise
 

Výběrová komise se sešla dne 18. 11. 2013 k hodnocení předložených nabídek v rámci Tréninkové výzvy na Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou (Seznam podaných nabídek, Protokol z jednání komise, Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky, Oznámení o vyloučení uchazeče, Smlouva s vítězným uchazečem)

 

Valná hromada dne 21. 3. 2013 zvolila členy Výběrové komise. Komise do 27. 11. 2013 pracovala ve složení:

 • Mgr. František Závorka (za veřejný sektor)
 • Lenka Rejšková (za veřejný sektor)
 • Věra Richtermocová (za veřejný sektor)
 • Zdeněk Novák za soukromý sektor (za neziskové společnosti)
 • Eva Fričová (za neziskové společnosti)
 • Martina Podlipná (za neziskové společnosti)
 • Bc. Ondřej Bačina (za podnikatele)
 • Ing. Petr Lohnický  (za podnikatele)
 • Ing. Miloš Krejcar (za podnikatele)

 

 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm

 

 

Název partnera Datum narození Zástupce partnera Sektor Zájmová skupina
Dobrovolní hasiči Čakovičky - sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání dobrovolných hašičů 22875191   Zbyšek Pavlík Neziskový Hasiči, rybáři a zemědělci
Roman Ehrenberger   6.1.1966 Roman Ehrenberger Soukromý Kultura a sociální oblast
Město Neratovice 00237108   Lenka Mrzílková Veřejný Místní samospráva a DSO
Obec Líbeznice 00240427   František Závorka Veřejný Místní samospráva a DSO
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž  43754953   Kateřina Kolářová Neziskový Sport a tělovýchova
HOSPIC TEMPUS 75031531   Lenka Rejšková Veřejný Školství
YARD RESORT 22906321   Jindřich Malý Neziskový Volnočasové aktivity