Komunitní plán sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595

Výstup z projektu: Komunitní plán sociálních služeb

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019

Výše finanční podpory: 1 879 360,-

 
 

Problém neexistence společného komunitního plánu sociálních služeb ve SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav byl identifikován již v projektu Podpory meziobecní spolupráce, který se také ve velké míře zabýval problematikou sociálních služeb. Na základě těchto výstupů byl v roce 2015 zformulován požadavek Shromážděním starostů MAS Nad Prahou na zpracování komunitního plánu .

Výzva ohledně komunitního plánování sociálních služeb byla vyhlášena až koncem roku 2016.  MAS Nad Prahou se okamžitě pustila do přípravy projektu pro celý region. Po jednáních s vedením města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Neratovice MAS začátkem roku 2017 podala žádost o podporu projektu Komunitní plánování sociálních služeb v MAS Nad Prahou.

Cílem projektu je zavedení a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v celém regionu Nad Prahou.

Prostřednictvím metody komunitního plánování chceme vyhodnotit a aktualizovat již doznívající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Neratovice (dále SPRSS), který byl zpracován na období 2013 – 2017 a zpracovat podobné plány pro obce v okolí Líbeznic a Odolena Voda.

Věříme, že samotný projekt pomůže obcím se v dané problematice lépe zorientovat - identifikovat problémy v regionu, zmapovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb dle platného zákona o sociálních službách, vytvořit a zajistit optimální sítě směřující ke zlepšení kvality života občanů a k prevenci sociálního vyloučení. Projekt také umožní zvýšení komplexní informovanosti odpovídající potřebám cílových skupin, zapojení veřejnosti do dění v regionu a zejména vznik strategie, tj. efektivního nástroje pro podporu dostupných soc. služeb na místní úrovni. Dále předpokládáme, že existence SPRSS v ORP Neratovice, územní blízkost a zkušenosti s metodou komunitního plánování mohou urychlit a kvalitativně posunout celý proces ve zmiňovaném regionu.