Kontakt

MAS Nad Prahou
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 013 98 717

E-mail: info@nadprahou.eu
datová schránka: qi5vybi

Kancelář MAS Nad Prahou
Mělnická 275, Líbeznice, 1. patro
Konzultační hodiny:

PO 8 - 12, 13 - 15
ÚT 8 - 12
ST 8 - 12, 13 - 16
ČT 8 - 12
PÁ 8 - 16

Náš tým

Ing. Iva Cucová, MBA
vedoucí zaměstnanec pro SCLLD a manažerka programového rámce IROP
tel. 774 994 500, konzultační hodiny ČT 8 - 12, jindy po telefonické domluvě
reditel@nadprahou.euirop@nadprahou.eu
V roce 1992 absolvovala VŠE Praha, Podnikohospodářská fakulta, obor Ekonomika průmyslu. V roce 2014 na Central European Management Institutu získala titul MBA v oboru Veřejná správa. Profesní zkušenosti začala sbírat jako odborná asistentka VŠE v Institutu managementu, několik let působila na manažerských postech v České spořitelně a ve vydavatelství Economia. Od roku 2006 se věnuje práci v zastupitelstvu obce Bašť, v roce 2013 spoluzaložila MAS Nad Prahou o.p.s., kde vykonává funkci ředitelky. Je předsedkyní dobrovolného svazku obcí Region povodí Mratínského potoka.
Ve volném čase se věnuje rodině a svým třem dětem. Je zakladatelkou a předsedkyní neziskové organizace Bašť se baví z.s.

Ing. Marcela Drašnarová
manažerka programového rámce PRV
tel. 777 647 562, konzultační hodiny PO  8 - 12, jindy po telefonické domluvě
prv@nadprahou.eu
Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Během studia pracovala jako asistentka pro semináře v německém nakladatelství Verlag Dashöfer. Po studiu zde pokračovala na pozici produktový manažer.
Volný čas tráví se svojí rodinou, ráda cestuje, sportuje a čte.

Jana Šťastná
manažerka programového rámce OP Z, specialistka GDPR
tel. 773 661 881, konzultační hodiny ST 8 - 12, 13 - 16, PÁ 8 - 14, 
jindy po telefonické domluvě

Vystudovala Masarykovu střední školu chemickou v Praze. Naposledy pracovala v sociálních službách jako vedoucí pracovník. V roce 2019 ukonččí bakalářské studium na Vysoké škole sv. Alžběty v Příbrami, obor – Sociální práce. Volný čas nejraději tráví s rodinou, s přáteli, ráda cestuje.

opz@nadprahou.eu
gdpr@nadprahou.eu

Bc. Iva Sieberová
manažerka animací škol v rámci OP VVV
tel. 608 847 675, konzultační hodiny ÚT 8 - 12, jindy po telefonické domluvě
sablony@nadprahou.eu

Vystudovala bakalářský obor na VŠE Praha, Fakulta managementu, obor Angličtina a němčina pro hospodářskou sféru a na Karlově univerzitě získala Doplňující pedagogické studium.
Šest let působila jako učitelka na Hotelové škole v Třebíči (příprava zahraničních projektů Leonardo da Vinci). V současné době působí v MAS Nad Prahou o. p. s. – projekty Meziobecní spolupráce, Místní akční plány vzdělávání, Projekty zjednodušeného financování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
Ve volném čase se věnuje canisterapii a práci s dětmi (besedy v rámci EVVO, tábory) a je zakladatelkou a předsedkyní Sirius Třebíč z.s.

Ing. Ilona Chrtová
manažerka projektu Komunitní plánování sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou
tel. 774 248 012, konzultační hodiny PÁ 14 - 16, 
jindy po telefonické domluvě
kpss@nadprahou.eu
Vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze. Má dlouholeté zkušenosti v samosprávě v místě svého bydliště jako starostka a také jako zastupitelka. Druhé volební období je členkou Výboru pro sociální věci, který je poradním orgánem Zastupitelstva Středočeského kraje.V sociální oblasti pracuje od roku 2007 jako ředitelka příspěvkové organizace, která poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením. Zaměřuje se na integraci osob se zdravotním postižením do běžné společnosti.
Ve volném čase ráda cestuje pěšky, na kole nebo autem a stejně tak ráda si zacvičí zumbu.

Mgr. Kateřina Tylšarová, DiS.
koordinátorka projektu Komunitní plánování sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou
tel. 731 534 365, konzultační hodiny PO 13 - 15, 
jindy po telefonické domluvě
kpss@nadprahou.eu
Vystudovala společensko-politickou specializaci na Vyšší odborné škole publicistiky a poté Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Při studiu působila mimo jiné jako pomocná vědecká síla na Katedře správního práva a správní vědy a jako rešeršistka v advokátní kanceláři Giese & Partner, s. r. o. Po škole pracovala na České školní inspekci jako právní referentka.
Ve volném čase se věnuje rodině, ručním pracím a četbě.

Kateřina Nováková
asistentka kanceláře MAS
tel. 608 750 224
asistentka@nadprahou.eu

Vystudovala Gymnázium v Ostravě a po studiu na Soukromé vyšší obchodní akademii v Ostravě pracovala 5 let jako asistentka projektu ve francouzsko-české architektonické kanceláři Loxia a.s. v Opavě, Písku a poté v Praze. Po dalších pracovních zkušenostech v menších firmách nastoupila do francouzské firmy Dalkia Česká republika, a.s. na pozici asistentky obchodního oddělení, kde působila 6 let.
Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu a ráda se podívá na pěkný film.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 8 - 12, 14 - 16
ÚT 8 - 12
ST 8 - 12, 13 - 16
ČT 8 - 12
PÁ 8 - 16