MAP III Neratovice

Název projektu: MAP III v ORP Neratovice
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023080
Doba realizace: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2023

Vloženo 11. 5. 2022
Setkání pracovních skupin – 26. 5. 2022 v 16:00 v zasedací místnosti MÚ Neratovice
Setkání řídícího výboru MAP v ORP Neratovice – 26. 5. 2022 v 17:30 v zasedací místnosti MÚ Neratovice

Vloženo 11. 5. 2022
V projektu budou realizovány tyto aktivity:

A1 - Rozvoj a aktualizace MAP
1.     Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
2.     Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
3.     Pracovní skupina pro financování
4.     Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
5.     Pracovní skupina pro rovné příležitosti
6.     Místní akční plánování
7.     Spolupráce s KAP
8.     Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

A2 - Evaluace procesu místního akčního plánování

Realizační tým

1. Hlavní manažer projektu
Je zodpovědný za celkové řízení projektu a je hlavní kontaktní osobou pro komunikaci s ŘO OP VVV. Pozici hlavního manažera projektu bude vykonávat Ing. Iva Cucová, MBA.

2. Koordinátor projektu
Je zodpovědný za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů a zajištění efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu. Pozici koordinátora projektu bude vykonávat Bc. Iva Sieberová

3. Asistent projektu
Je zodpovědný za věcnou správnost administrativy projektu. Pozici asistenta týmu bude vykonávat Kateřina Nováková.

4. Finanční manažer
Je zodpovědný za finanční správnost projektu a platby. Pozici finančního manažera bude vykonávat Alena Vlčková.

5. Odborný tým
·        Pracovní skupina pro financování
·        Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
·        Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
·        Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Vloženo 16. 11. 2021
V úterý 16. 11. 2021 se v Neratovicích uskutečnilo společné jednání se zástupci mateřských a základních škol a jejich zřizovateli, které položilo základ Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice III, který naváže na MAP I z období 2015 - 2017.