MAP III Neratovice

Název projektu: MAP III v ORP Neratovice
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023080
Doba realizace: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2023

Setkání pracovních skupin - 1. 2. 2023 - 16:00 - ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem

 

Vloženo 18. 12. 2022

Setkání pracovních skupin – 12. 12. 2022 v 16:00 -  Základní škola a Mateřská škola Kojetice, Moravcova 26, Kojetice
PS Čtenářská gramotnost a PS Matematická gramotnost:
zápis

Setkání pracovních skupin – 6. 12. 2022 v 16:00 -  Základní škola a Mateřská škola Kojetice, Moravcova 26, Kojetice
PS Financování a PS Rovné příležitosti
zápis

 

Vloženo 8. 11. 2022

Vlastní dotazníkové šetření bylo rozesláno do škol a školských zařízení. Výsledky budou sloužit k aktualizaci analytické části Dokumentu MAP III v ORP Neratovice a budou využity v dalších fázích projektu. 

Vloženo 3. 10. 2022

Setkání pracovních skupin – 20. 9. 2022 v 16:00 -  Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900
PS čtenářská gramotnost a PS matematická gramotnost:
zápis
prezenční listina

PS financování a PS rovné příležitosti
zápis
prezenční listina

Vloženo 19. 9. 2022

Dne 15. 9. 2022 byl schválen dokument Strategický rámec MAP pro ORP Neratovice s tabulkou aktualizovaných investic do roku 2020 a tabulkou aktualizovaných investic pro období 2021 - 2027.

Strategický rámec

Investiční priority

 

Vloženo 11. 8. 2022
Tisková zpráva

Vloženo 8. 8. 2022
Složení Řídícího výboru MAP III

Organizace Zástupce Jméno a příjmení
Středočeský kraj a KAP vedoucí projektu KAP  Martina Rybyšarová
ITI Pražské metropolitní oblasti  manager ITI PMO Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová
Obecní úřad Nedomice zřizovatel -  předseda ŘV Ing. Jitka Štyksová
Městský úřad Neratovice vedoucí odboru školství Mgr. Michaela Kučerová 
DDM Neratovice ředitelka Bc. Markéta Rajchertová
ZUŠ Neratovice ředitel PhDr. Roman Novotný
MŠ Kulíšek s.r.o. jednatelka Bc. Lenka Krobová 
MŠ Libiš ředitelka Mgr. Hana Švecová
Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice učitel Mgr. František Štěrba
ZŠ Neratovice, 28. října rodič Jaroslav Mikeš
MAS Nad Prahou o.p.s. zástupce realizátora projektu MAP Bc. Iva Sieberová

Vloženo 29. 7. 2022
Řídící výbor v červenci 2022 schválil per rollam  komunikační plán a organizační strukturu projektu 
zápis
Komunikační plán
Organizační struktura

Vloženo  7. 6. 2022
Setkání pracovních skupin – 26. 5. 2022 v 16:00 v zasedací místnosti MÚ Neratovice
zápis
prezenční listina
prezentace

Jednání řídícího výboru MAP v ORP Neratovice – 26. 5. 2022 v 17:30 v zasedací místnosti MÚ Neratovice
zápis
prezenční listina
prezentace


 

Vloženo 11. 5. 2022
Setkání pracovních skupin – 26. 5. 2022 v 16:00 v zasedací místnosti MÚ Neratovice
Setkání řídícího výboru MAP v ORP Neratovice – 26. 5. 2022 v 17:30 v zasedací místnosti MÚ Neratovice

Vloženo 11. 5. 2022
V projektu budou realizovány tyto aktivity:

A1 - Rozvoj a aktualizace MAP
1.     Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
2.     Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
3.     Pracovní skupina pro financování
4.     Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
5.     Pracovní skupina pro rovné příležitosti
6.     Místní akční plánování
7.     Spolupráce s KAP
8.     Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

A2 - Evaluace procesu místního akčního plánování

Realizační tým

1. Hlavní manažer projektu
Je zodpovědný za celkové řízení projektu a je hlavní kontaktní osobou pro komunikaci s ŘO OP VVV. Pozici hlavního manažera projektu bude vykonávat Ing. Iva Cucová, MBA (+420 602 221 544, reditel@nadprahou.eu).

2. Koordinátor projektu
Je zodpovědný za koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů a zajištění efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu. Pozici koordinátora projektu bude vykonávat Bc. Iva Sieberová (+420 608 847 675, sablony@nadprahou.eu).

3. Asistent projektu
Je zodpovědný za věcnou správnost administrativy projektu. Pozici asistenta týmu bude vykonávat Kateřina Nováková (+420 608 750 224, asistentka@nadprahou.eu).

4. Finanční manažer
Je zodpovědný za finanční správnost projektu a platby. Pozici finančního manažera bude vykonávat Alena Vlčková.

5. Odborný tým
·        Pracovní skupina pro financování
·        Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
·        Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
·        Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Vloženo 16. 11. 2021
V úterý 16. 11. 2021 se v Neratovicích uskutečnilo společné jednání se zástupci mateřských a základních škol a jejich zřizovateli, které položilo základ Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice III, který naváže na MAP I z období 2015 - 2017.