6. Výzva

Vloženo 20. 7. 2022

Seznam vybraných a nevybraných žádostí
Protokol z jednání per rollam Programového výboru
Zápis z jednání Výběrové komise

Vloženo 12. 5. 2022
Seznam přijatých žádostí o dotaci

Vloženo 14. 3. 2022
 

- Příloha č. 1 - Fiche 10 – Podpora nezemědělských činností
- Příloha č. 2 - Fiche 11 - Rozvoj zemědělského podnikání
- Příloha č. 3 - Fiche 13 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
- Příloha č. 4 - Postup administrace projektů PRV MAS Nad Prahou
- Příloha č. 5 - Etický kodex
- Souhlas s vyhlášením výzvy č. 6 PRV

Pravidla SZIF pro žadatele o dotaci  

- Pravidla pro operaci 19.2.1
- Pravidla pro místní akční skupinu
- Postupy a informace pro podání žádosti o dotaci
- Pravidla k veřejným zakázkám
- Registr skutečných majitelů: https://issm.justice.cz/

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU PODPISU DOHODY NA RO SZIF

Pro potřeby stanovení bodového hodnocení v preferenčním kritériu č. 2 - Délka realizace projektu v rámci Fichí 10 a 11 uvádíme předpokládaný termín podpisu Dohody na RO SZIF v případě:
- cenového marketingu do 500 tis. Kč bez DPH = 28.2.2023
- cenového marketingu nad 500 tis. Kč bez DPH nebo výběrového/zadávacího řízení = 30.4.2023

Vloženo 1. 3. 2022