Pravidla SZIF new.zip (13 MB)8. Výzva PRV

Vloženo 27.4.2023
Přílohy Výzvy č. 8 

Příloha č. 1 - Fiche 10 – Podpora nezemědělských činností
Příloha č. 2 - Fiche 11 - Rozvoj zemědělského podnikání
Příloha č. 3 - Fiche 13 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Příloha č. 4 - Postup administrace projektů PRV MAS Nad Prahou
Příloha č. 5 - Etický kodex
- Souhlas s vyhlášením výzvy 

Pravidla SZIF pro žadatele o dotaci

Pravidla pro operaci 19.2.1

Pravidla pro místní akční skupinu

Postupy a informace pro podání žádosti o dotaci

  Pravidla k veřejným zakázkám a cenovému marketingu  

Registr skutečných majitelů: https://issm.justice.cz/ = AO na webovou adresu

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU PODPISU DOHODY NA RO SZIF

Pro potřeby stanovení bodového hodnocení v preferenčním kritériu č. 2 - Délka realizace projektu v rámci Fichí 10 a 11 uvádíme předpokládaný termín podpisu Dohody na RO SZIF v případě:

cenového marketingu do 500 tis. Kč bez DPH = 28.2.2024

cenového marketingu nad 500 tis. Kč bez DPH nebo výběrového/zadávacího řízení = 30.4.2024