Místní akční skupina Nad Prahou

Místní akční skupina Nad Prahou k 25. 11. 2015 sdružuje 78 partnerů, z toho 29 měst a obcí a 49 příspěvkových organizací, nestátních neziskových organizací, podnikatelů a občanů (více viz Partneři).

Podmínky přistoupení

 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí