Místní akční skupina Nad Prahou

Místní akční skupina Nad Prahou k 31. 12. 2019 sdružuje 64 partnerů (více viz Partneři).

Podmínky přistoupení

 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí