3. Výzva MAS z Programu rozvoje venkova

Byla otevřena 3. Výzva MAS z Programu rozvoje venkova, která je zaměřena na rozvoj zemědělského podnikání, podporu nezemědělských činností a obnovu kulturních památek. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/program-rozvoje-venkova/vyzvy/ .