Avízo 3. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

10.10. 2018 bylo zveřejněno AVÍZO připravované výzvy MAS Nad Prahou z programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Výzva bude zaměřena na vznik a rozvoj sociálních a podnikatelských aktivit (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Opatření si klade za cíl zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel a poskytnout určité znevýhodněné cílové skupině obyvatel možnost zaměstnání a uplatnění. Podporovány budou aktivity provozování sociálního podniku, marketing sociálního podniku, vzdělávání zaměstnanců, poskytování psychosociální podpory zaměstnanců z cílových skupin a vytvoření a zachování pracovních míst.