Avízo 4. výzvy z Operačního programu zaměstnanost

Dne 11. 2. 2019 bylo zveřejněno avízo připravované 4. výzvy MAS Nad Prahou o.p.s z programového rámce  OPZ. – Sociální a komunitní služby na dosah. Předpokládané vyhlášení výzvy dne 28.02. 2019 a ukončení příjmů žádostí dne 18.04. 2019. Bližší informace naleznete na  https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/aktualni-informace-pro-zadatele/