Avízo další výzvy z Operačního programu zaměstnanost

14. srpna 2018 bylo zveřejněno avízo připravované výzvy MAS Nad Prahou z programového rámce Operačního programu zaměstnanost. Výzva bude zaměřena na vytvoření dostatečných možností na umístnění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnily rodičům rychlé zapojení na trhu práce. Podporovány budou zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory, společná doprava dětí z a do školy, dětské skupiny nebo příměstského tábora, dětské skupiny a vzdělávání pečujících osob. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 20. srpna 2018.