Fokusní skupiny k projednání návrhu SCLLD 2021 - 2027

Byly zveřejněny termíny distančního jednání fokusních skupiny k projednání potřeb, rozvojového potenciálu, cílů a opatření pro následující oblasti: Sociální služby, Vzdělávání, Sport a Volnočasové aktivity, Zemědělství a lesnictví, Nezemědělské podnikání, Kultura a spolková činnost, Myslivost, rybáři, včelaři a chovatelé. Bližší informace naleznete zde .