Fond cykloturistiky pro rok 2022 otevřen

MAS Nad Prahou vyhlašuje ke dni 1. 1. 2022 výzvu pro rok 2022 na podporu akcí v oblasti cykloturistiky. Cílem výzvy je podpora akcí, které přímo přispívají k rozvoji cykloturistiky v obcích MAS Nad Prahou. Může se jednat o pořádání jednorázových sportovních nebo společenských akcí, podporu kroužků a jiné systematické činnosti s dětmi a mládeží, podporu letních nebo příměstských táborů, přípravu, realizaci nebo obnovu značení cyklotras nebo turistických tras. Ve výzvě je alokováno 50 tis. Kč, maximální možný příspěvek je 3 000 Kč. Text výzvy i formulář žádosti naleznete zde.