Fotografická výzva

Fotíte rádi?
Znáte ve své obci, ve svém městě nebo v blízkém okolí místo, o kterém jste přesvědčení, že by jeho fotografie mohla zaujmout jako pozvánka k návštěvě?
Pamětihodnost, přírodní zajímavost, naučná stezka, sportoviště …
Něco, co je u vás výjimečné, pro obec, město charakteristické?
Právě vaše fotografie může být součástí nových elektronických i tištěných propagačních materiálů o regionu Nad Prahou.
Vybrané fotografie odměníme.