Informační schůzka zájemců o místní partnerství

proběhla ve čtvrtek 24. ledna 2013 v novém Centru volného času v Měšicích. Děkujeme starostovi obce Měšice, panu Petru Lancovi za bezplatné poskytnutí prostor pro setkání zájemců o informace o vznikající iniciativě Místní akční skupiny Nad Prahou. Na čtyři desítky zástupců samospráv, příspěvkových organizací, neziskových společností, podnikatelů i občanů si se zájmem vyslechlo prezentaci Mgr. Martina Kupky, starosty obce Líbeznice a zakladatele obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou o principech fungování MAS a díky přítomnosti Mgr. Miloslava Olivy, ředitele Regionu Pošembeří o. p. s. se dozvědělo o konkrétním fungování již zavedené místní akční skupiny Pošembeří. Dále se setkání účastnil zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu, pan Mgr. Jan Havlíček, který účastníkům odpověděl na dotazy týkající se přerozdělování finančních prostředků prostřednictvím metody LEADER. Představena byla první ředitelka obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou o. p. s., Ing. Iva Cucová, starostka obce Bašť.

Vznik MAS.ppt (211 kB)

Fotogalerie