Investiční podpora sociálního podnikání

17.10.2019 08:54

MAS Nad Prahou vyhlásila výzvu na podporu vzniku nových a rozšiřování stávajících sociálních podniků. Bližší informace naleznete zde.