Investiční podpora sociálního podnikání

MAS Nad Prahou vyhlásila výzvu na podporu vzniku nových a rozšiřování stávajících sociálních podniků. Bližší informace naleznete zde.