Je znám termín Valné hromady MAS Nad Prahou

která se uskuteční 27. listopadu 2013 od 18 hodin v Centru volného času v Měšicích. Program obdrží partneři MAS Nad Prahou společně s pozvánkou nejpozději 14 dní před termínem.

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm