MAS píše ombudsmanovi

Zdůvodnění chyb v žádostech o dotace z Programu MMR ČR nás přimělo k napsání veřejnému ochránci práv ČR.

Obce Program Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ dlouhodobě kritizují pro především neprůhlednost hodnocení žádostí, k tomu se v loňském roce přidala nemožnost doplnit, resp. opravit žádost ve stadiu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti a neúměrně dlouhá doba hodnocení.

MAS Nad Prahou si nechala vypracovat právní analýzu Výzvy a stanovisko předala ombudsmanovi. Je nutné uskutečnit systémovou změnu procesu hodnocení žádostí o dotace z programu MMR.