MAS plánuje vyhlášení 6. výzvy Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina (MAS) Nad Prahou plánuje 14. 3. 2022 vyhlásit 6. Výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu je 11. 5. 2022. Znění Výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS. Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou jednotlivým zájemcům předány v rámci konzultací v kanceláři MAS (lze sjednat na telefonu 728 673 860) a dále na bezplatném semináři pro žadatele, který proběhne 4. dubna 2022 v 9:00 v sídle MAS, Mělnická 275, Líbeznice. MAS si vyhrazuje možnost změny termínu a formy semináře. Bližší informace zde.