Ovocné stromy, fenomén naší krajiny

Pro možnost čerpání zdrojů z OPŽP na výsadbu ovocných stromů byla vydána Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a  spuštěna webová stránka www.milionstromu.cz, kde může najít další informace proč, jak a kam sázet ovocné stromy, fenomén naší krajiny.