Podána žádost o dotaci z Operačního programu Technická pomoc

na financování zpracování Komunitně vedené strategie místního rozvoje.