Podána žádost o dotaci z Operačního programu Technická pomoc

31.01.2014 13:51

na financování zpracování Komunitně vedené strategie místního rozvoje.