Prezentace ze seminářů k Výzvám MAS Nad Prahou - IROP

Prezentace k uskutečněným seminářům k Výzvě č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvě č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život jsou dostupné na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/