Připravujeme výzvu na podporu investic do škol a školek

MAS Nad Prahou začala spolu s ŘO IROP projednávat vyhlášení Výzvy č. 6 MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život. Ve výzvě bude k dispozici skoro 20 miliónů korun na podporu vzniku nových nebo rekonstrukce a přístavby stávajících škol a školek, dětských skupin, dalších forem zařízení pro předškolní výchovu i míst neformálního vzdělávání. Její vyhlášení očekáváme začátkem prosince 2019. Více informace naleznete zde.