Prodloužení 6. Výzvy MAS

Dovolujeme si vás informovat, že 6. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život byla prodloužena 
do 31. března 2020. Zároveň projednáváme s ŘO IROP navýšení alokace na 25 mil. Kč.