Prodloužení lhůty pro podání žádostí o podporu

25.04.2019 11:37

U výzvy MAS Nad Prahou o.p.s. Sociální a komunitní služby na dosah  837/03_16_047/CLLD_16_02_003 došlo k prodloužení data příjmů žádostí o podporu do 18.06.2019.