Program Setkání sousedů nad Prahou

Spolky Stonožka Líbeznice a Bašť se baví pro všechny obyvatele regionu MAS Nad Prahou připravily velkou společenskou akci. Setkání sousedů nad Prahou, na kterém se budou prezentovat partneři MAS Nad Prahou, se uskuteční v neděli 27. dubna 2014 v YARD RESORT Předboj. Bohatý program, který naleznete zde, začíná v 10 hodin, bude se odehrávat na pěti scénách a skončí až v pozdních večerních hodinách. Zveme vás srdečně k návštěvě.