Seminář k aktuální výzvě PRV

V úterý 5. 2. 2019 proběhne pro potenciální žadatele seminář týkající se 2. Výzvy PRV.  Bližší informace naleznete na https://25932e80dd.clvaw-cdnwnd.com/50fdecf1a0995ff1445712b605d57801/200000817-16aee17b20/PRV_SEMINAR_2%20VYZVA_PRV.pdf