Seminář pro žadatele v rámci výzvy Podpora sociální ekonomiky

Dovolujeme si Vás informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Podpora sociální ekonomiky 6/1.

Seminář se bude konat dne 29.10. 2018 od 10, 00 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275.

Program:

  1. Představení výzvy a oblastí podpory
  2. Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné zohlednit při zpracování žádosti o podporu
  3. Proces hodnocení a výběru projektů
  4. ISKP 2014+

Všechny zájemce žádáme o potvrzení své účasti na semináři na email: opz@nadprahou.eu