Setkání Pracovních skupin projektu Komunitního plánu sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou

Ve dnech 16. a 17. ledna se uskuteční schůzky zástupců pracovních skupin projektu Komunitního plánu sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou. Pozvánky s místy a časy konání naleznete na  https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/pracovni-skupiny/ . Pracovní skupiny jsou otevřenou platformou, rádi přivítáme každého, kdo má k danému tématu co říct. Těšíme se na vás. Přivítáme, pokud nám svou účast potvrdíte mailem na kpss.libe@nadprahou.eu.