Setkání zástupců zájmového a neformálního vzdělávání ve SO ORP Neratovice

MAS Nad Prahou, o. p. s. srdečně zve všechny zástupce neziskových organizací, vzdělávacích agentur, spolků, klubů a kroužků, kteří se zabývají vzděláváním na společné setkání, které se uskuteční dne 26. ledna 2017, od 14.30 hodin v DDM v Neratovicích. Bližší informace naleznete zde.
.