Termín Valné hromady

Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční v úterý 8. prosince 2020 od 16 hodin. Pokud to vládní opatření proti šíření koronaviru umožní, proběhne jednání prezenčně v budově ZŠ a ZUŠ Líbeznice Rondel na adrese Měšická 322. V případě přetrvávajícíh opatření jednání proběhne distančně. V předstihu bude partnerům MAS zaslán odkaz k přihlášení, prezentace a další podstatné dokumenty, přičemž hlasování o usneseních bude zahájeno následně korespondenční formou. Program a pozvánku naleznete zde