Valná hromada MAS Nad Prahou

Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015 od 17 hodin v novém pavilonu 1. stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice (tzv. Rondel), Měšická 322, Líbeznice (viz mapy.cz/zakladni?x=14.5003861&y=50.1953245&z=15&source=addr&id=10262569)

Na programu je seznámení s novým Statutem společnosti a Místní akční skupiny, schválení Implementační části strategie MAS Nad Prahou, informace o připravovaných výzvách a výši alokace z jednotlivých operačních programů (IROP, OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova), schválení příspěvků pro rok 2016, zpráva o činnosti v roce 2015 a plánované aktivity v roce 2016.

Na setkání s partnery MAS Nad Prahou se těší správní rada MAS Nad Prahou a Iva Cucová.