Vyhlášena Výzva k podávání nabídek na službu

Monitorovací a programový výbor MAS Nad Prahou schválil dne 21. 10. 2013 Výzvu k podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na službu "Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou". Text výzvy a zadávací dokumentaci je možné stáhnout zde. Lhůta pro doručení nabídek je 18. 11. 2013 do 19 hodin.

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm