Vyhlášení výzvy na podání žádosti na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

V rámci Výzvy na podání žádosti na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova je možné žádat:
16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

V příloze naleznete informace pro žadatele, na níže uvedeném odkazu Zásady pro podání žádosti 
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html