Vyhlášení výzvy na podporu obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu na předkládání žádosti z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádosti o dotace je možné podávat do 30. dubna 2016. Bližší informace naleznete zde.