Výroční zpráva společnosti zveřejněna

Na stránkách MAS Nad Prahou byly spolu s výroční zprávou zveřejněny účetní výkazy společnosti za uplynulý rok.