Začínající zemědělci mají možnost získat dotaci od MZe

Je vám 18 - 40 let, dosáhli jste (nebo za stanovených podmínek dosáhnete) minimální zemědělské kvalifikace a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku?

Od 3. do 16. května 2016 bude možné podat žádost o dotaci na podporu činnosti mladých začínajících zemědělců. Více na https://www.szif.cz/cs/prv2014-611