Zápis z poslední Valné hromady MAS

Na stránkách MAS Nad Prahou byl zveřejněn zápis z poslední Valné hromady MAS Nad Prahou o.p.s., která se uskutečnila 31. 7. 2018 viz https://25932e80dd.clvaw-cdnwnd.com/50fdecf1a0995ff1445712b605d57801/200000708-dd0dbde0a8/MAS_VH_z%C3%A1pis_31_7_2018.pdf