Zaregistrovali jsme váš zájem o podporu v programu Nová zelená úsporám Light

Naše Místní akční skupina v současné době neposkytuje poradenství a administraci programu Nová zelená úsporám Light. Tyto služby budeme poskytovat po oficiálním pověření Státním fondem životního prostředí. Děkujeme za pochopení. Nicméně Vaši žádost v tuto chvíli evidujeme, kontakt na Vás byl námi zaznamenán.  Příjem žádostí bude spuštěn od 9.ledna 2023. Sledujte, prosím, zatím webové stránky https://novazelenausporam.cz/nzu-light/, kde je vše podrobně popsáno.