Změny 6. Výzvy MAS IROP na školky a školy

Dovolujeme si vás informovat, že 6. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život byla prodloužena do 31. května 2020. Zároveň byla navýšena alokace výzvy na 25 001 870 Kč. Text výzvy naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/vyzvy/ .