Známe vítěznou nabídku na zajištění Setkání sousedů Nad Prahou

Výběrová komise na svém zasedání dne 18. listopadu 2013 vybírala ze tří předložených nabídek na Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou. Na prvním místě se umístila společná nabídka občanských sdružení Stonožka z Líbeznic a Bašť se baví. Obě sdružení jsou partnery Místního partnerství Nad Prahou. Poslední dubnovou sobotu se tak můžeme těšit na velké setkání v příjemném prostředí dalšího partnera - YARD RESORTU - v Předboji.

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více na https://ec.europa.eu/agricultue/rurdev/index_cs.htm