Zveřejněn zápis z Valné hromady 2021

S výsledky hlasování o návrzích vzešlých z jednání Valné hromady MAS Nad Prahou, která se uskutečnila distančně v prosinci loňského roku, se můžete seznámit ve zveřejněném protokolu zde.