Zveřejněna prezentace ze Semináře OP Z

Na stránce https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/aktualni-informace-pro-zadatele/ byla zveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Prostor pro rodinu, zájmy i práce 7/1.