Zveřejněno avízo Výzvy v rámci PRV

MAS Nad Prahou informuje všechny potenciální žadatele o podporu o zveřejnění avíza Výzvy v rámci Programu rozvoje venkova. Bližší informace naleznete zde.