O nás

Místní akční skupina

Obecně prospěšná společnost
 

                                                     

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí